Ddodrefnu's Classic Site - Ddodrefnu Is Job 1.

Hjälp!

Har du känt dig någon gång som en packåsna som andra lastar av sina problem på? Om det är någonting som jag är expert på så är det att vara just den här åsnan. Jag är nämligen för svag för att se en peson med "bekymmer" och så fort man yttrat att man kan se vad man kan hjälpa till dem med så bara översköljer de med sina problem. Allt ifrån kan du ta min disk till att kan du arbeta på mitt jobb åt mig. Och nu överdriver jag inte. Det jag har märkt med tiden är att man ska hjälpa dem som inte berättar om sina problem utan de som som håller dem för sig själva. De som skriker mest är de som behöver minst hjälp.